Đối tác Đan Mạch đề xuất tỉnh Quảng Ninh đầu tư điện gió ngoài khơi

Đối tác Đan Mạch đề xuất tỉnh Quảng Ninh đầu tư điện gió ngoài khơi

08/07/2022
Xem thêm
Đánh thức tiềm năng điện gió khu vực Tây Bắc nhìn từ tỉnh Điện Biên

Đánh thức tiềm năng điện gió khu vực Tây Bắc nhìn từ tỉnh Điện Biên

13/06/2022
Xem thêm
Hé lộ quy mô dự án trang trại điện gió Bạch Long Vĩ 11 tỷ USD của Bitexco

Hé lộ quy mô dự án trang trại điện gió Bạch Long Vĩ 11 tỷ USD của Bitexco

10/06/2022
Xem thêm
Những dự án điện gió nghìn tỉ của Việt Nam chờ cơ chế

Những dự án điện gió nghìn tỉ của Việt Nam chờ cơ chế

06/06/2022
Xem thêm
Quảng Nam đề xuất xin được tiếp nhận dự án điện gió công suất 500MW

Quảng Nam đề xuất xin được tiếp nhận dự án điện gió công suất 500MW

25/05/2022
Xem thêm
Quy hoạch điện VIII: Khuyến khích điện gió, điện mặt trời tự cung cấp cho phụ tải

Quy hoạch điện VIII: Khuyến khích điện gió, điện mặt trời tự cung cấp cho phụ tải

04/05/2022
Xem thêm
Thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII bởi Hội đồng Thẩm định

Thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII bởi Hội đồng Thẩm định

28/04/2022
Xem thêm
Việt Nam muốn GWEC hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam muốn GWEC hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi

12/04/2022
Xem thêm
Đề xuất bổ sung 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương- Lâm Đồng

Đề xuất bổ sung 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương- Lâm Đồng

02/03/2022
Xem thêm