Quảng Nam đề xuất xin được tiếp nhận dự án điện gió công suất 500MW

Quảng Nam đề xuất xin được tiếp nhận dự án điện gió công suất 500MW

25/05/2022
Xem thêm
Quy hoạch điện VIII: Khuyến khích điện gió, điện mặt trời tự cung cấp cho phụ tải

Quy hoạch điện VIII: Khuyến khích điện gió, điện mặt trời tự cung cấp cho phụ tải

04/05/2022
Xem thêm
Thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII bởi Hội đồng Thẩm định

Thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII bởi Hội đồng Thẩm định

28/04/2022
Xem thêm
Việt Nam muốn GWEC hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam muốn GWEC hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi

12/04/2022
Xem thêm
Đề xuất bổ sung 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương- Lâm Đồng

Đề xuất bổ sung 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương- Lâm Đồng

02/03/2022
Xem thêm
THÊM 6 DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ XIN VÀO LẠNG SƠN

THÊM 6 DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ XIN VÀO LẠNG SƠN

25/01/2022
Xem thêm
QUY HOẠCH ĐIỆN VIII: BƯỚC ĐỘT PHÁ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

QUY HOẠCH ĐIỆN VIII: BƯỚC ĐỘT PHÁ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

19/01/2022
Xem thêm
TRUNG NAM GROUP KHÁNH THÀNH NHÀ MẤY ĐIỆN GIÓ GẦN 5000 TỶ

TRUNG NAM GROUP KHÁNH THÀNH NHÀ MẤY ĐIỆN GIÓ GẦN 5000 TỶ

17/01/2022
Xem thêm
Điện gió dừng giá FIT, chuyển sang đấu thầu sau 31/10

Điện gió dừng giá FIT, chuyển sang đấu thầu sau 31/10

11/10/2021
Xem thêm