DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỒNG THÁP

Vị trí:

Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày khởi công: 15/12/2018

Hoàn thành: 24/01/2019