DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HẬU GIANG

Vị trí:

Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày khởi công: 18/12/2018

Hoàn thành: 26/01/2019