DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ XUÂN THIỆN BẠC LIÊU

1.Trạm đo gió Xuân Thiện 6

Vị trí:

Xã Vĩnh Trạch Đông, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Thời gian xây dựng: Tháng 7/2019

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/ 2019

CĐT: Cty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình

2.Trạm đo gió Xuân Thiện 7

Vị trí:

Xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Thời gian xây dựng: Tháng 7/2019

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/ 2019

CĐT: Cty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình

3.Trạm đo gió Xuân Thiện 8

Vị trí:

Xã Định Thành, huyện Đông, tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Thời gian xây dựng: Tháng 7/2019

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/ 2019

CĐT: Cty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình