HỆ THỐNG QUAN TRẮC THỜI TIẾT

 

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH

CĐT: Công ty CP Tầm nhìn Năng lượng sạch

HỆ THỐNG QUAN TRẮC THỜI TIẾT TẠI DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI PHÙ MỸ 

Vị trí: Xã Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Đơn vị thi công: Công ty CP Năng lượng tái tạo và Môi trường Việt Nam

Thời gian khởi công: 16/11/2020

Thời gian hoàn thành: 17/12/2020