Nhà máy điện gió Ba Tri - Bến Tre

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc nhà máy điện gió Ba Tri- Bến Tre  

- Địa điểm: Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

- Diện tích khảo sát: 2.900 ha

- Công suất: 110 MW

- Vốn đầu tư: 6.542  tỷ đồng

- Chủ đầu tư: Công ty cp năng lượng tái tạo Bến Tre

 

Cột đo gió cao 100m của Vree xây dựng phục vụ khảo sát cho dự án Nhà máy điện gió Ba Tri-Bến Tre