Xây dựng hệ thống quan trắc gió Cà Mau

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc gió Cà Mau

- Địa điểm: Xã Tân Tiến, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau

- Diện tích khảo sát: 

- Nhà thầu xây lắp: Công ty cp Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam (Vree)

- Khởi công: 09/2017

- Hoàn thành: 10/2017

Cột đo gió cao 100 m của Vree tại Cà Mau