Hệ thống quan trắc gió dự án nhà máy điện gió Duyên Hải

 

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc gió Duyên Hải, Trà Vinh

- Địa điểm: Xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Diện tích khảo sát: 

- Đơn vị xây lắp,quan trắc: Công ty cổ phần Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam(VREE)

- Chủ đầu tư: Công ty Ecotech Việt Nam

- Khởi công: 27/3/2017

- Ngày hoàn thành: 25/04/2017

Trạm đo gió cao 100m tại xã Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh