NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG

Thông tin chung

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 

- Địa điểm: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

- Diện tích khảo sát: 182 ha

- Quy mô dự án: 130 MW (Giai đoạn 1: 50MW, giai đoạn 2: 80MW)

- Tổng vốn đầu tư:  4.919 tỉ đồng, trong đó:

                            + Giai đoạn 1: 1.894 tỉ đồng

                            + Giai đoạn 2: 3.025 tỉ đồng

- Dự kiến Khởi công: 2018