Tầng 4 tòa SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

BỘ THU THẬP DỮ LIỆU DATA LOGGER AMMONIT

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Bình luận

Đạt tiêu chuẩn IEC-61400-12-1: 2017

Modem LTE và 4G e. g., PLS8-E 
Giao diện Web và Email: TLS 1.1, 1.2 và 1.3 

Sản phẩm nổi bậtSản phẩm liên quan

Các dự ánSử dụng sản phẩm