Tầng 4 tòa SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

Giới thiệu chungCÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam tiền thân là công ty TNHH Gowin, tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Renewable Energy and Environment Joint Stock Company – VREE. Là sự chung sức đồng lòng của các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư & xây dựng các dự án năng lượng tái tạo và dịch vụ môi trường, VREE tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu, đầu tư và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và dịch vụ môi trường tại Việt Nam.

Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu “VREE lựa chọn hướng đi cho mình khi ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đang đi những bước đi đầu tiên. Bằng những cố gắng và sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước chúng tôi cùng với các bạn đưa doanh nghiệp phát triển hưng thịnh”

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Mục tiêu “VREE lựa chọn hướng đi cho mình khi ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đang đi những bước đi đầu tiên. Bằng những cố gắng và sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước chúng tôi cùng với các bạn đưa doanh nghiệp phát triển hưng thịnh”

Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược

Mục tiêu “VREE lựa chọn hướng đi cho mình khi ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đang đi những bước đi đầu tiên. Bằng những cố gắng và sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước chúng tôi cùng với các bạn đưa doanh nghiệp phát triển hưng thịnh”

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Mục tiêu “VREE lựa chọn hướng đi cho mình khi ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đang đi những bước đi đầu tiên. Bằng những cố gắng và sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước chúng tôi cùng với các bạn đưa doanh nghiệp phát triển hưng thịnh”