DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BẠC LIÊU

1.Trạm đo gió tỉnh Bạc Liêu

Vị trí:

Địa điểm đầu tiên: Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Địa điểm thứ hai: Xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Ngày khởi công: 20/04/2017

Hoàn thành: 10/05/2017

2.Trạm đo gió tỉnh Bạc Liêu

Vị trí: Xã Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Ngày khởi công: 25/08/2019

Hoàn thành: 31/10/2019

3.Trạm đo gió Hòa Bình

Vị trí: xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Ngày khởi công: 20/08/2018

Hoàn thành: 25/09/2018

4.Trạm đo gió Đông Hải

Vị trí: huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Ngày khởi công: 10/04/2019

Hoàn thành: 08/05/2019