DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC

- Tên dự án: Nhà máy điện gió Phú Lạc

- Địa điểm: Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

- Diện tích khảo sát: 400 ha

- Công suất: 24 MW

- Vốn đầu tư: 1.089  tỉ đồng

Khởi công: 21/7/2015

- Ngày hoàn thành: 19/9/2016

Các tuabin gió - Dự án nhà máy điện gió Phú Lạc - Giai đoạn 1 

Lễ khánh thành nhà máy điện gió Phú Lạc - Giai đoạn 1