Dự án điện gió

Ứng dụng công nghệ LIDAR trong xác định thông số gió

Ứng dụng công nghệ LIDAR trong xác định thông số gió

Hệ thống LIDAR phát hiện tốc độ và hướng gió dựa trên độ trễ thời gian của tia lade phát ra từ...

Xem thêm