Xây dựng hệ thống quan trắc gió Đông Hải, Bạc Liêu

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc gió Đông Hải, Bạc Liêu

- Địa điểm:

                 + Vị trí 1: Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu

                 + Vị trí 2: Ấp Long Hà, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu

- Diện tích khảo sát: 

- Đơn vị xây lắp,quan trắc: Công ty cổ phần Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam(VREE)

- Chủ đầu tư: Công ty Ecotech Việt Nam

- Khởi công: 20/04/2017

- Hoàn thành: 10/05/2017