HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÚ LẠC

Thông tin chung:

- Tên dự án: HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI PHÚ LẠC

- Địa điểm: Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

- Diện tích khảo sát:400 ha

- Công suất lắp đặt: 20kWp (chia làm 3 hệ thống nhỏ: Lắp đặt trên nền đất tự nhiên và các ứng dụng điện năng lượng mặt kết hợp phát triển nông nghiệp)

- Sản lượng điện thiết kế: từ 105kWh đến 115kWh/ngày (tưng ứng 5.2 đến 5.8kWh/kWp/ngày)

- Khởi công: 2017

Lãnh đạo hai bên ký kết hợp đồng dự án Hệ thống điện mặt trời Phú Lạc

Bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời tại Hệ thống 10kW trên nền đất tự nhiên

 Bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời trên vườn rau


 Bố trí các tấm pin mặt trời trên mặt hồ nuôi cá