Pallet gỗ THÔNG

Pallet gỗ THÔNG

Chất liệu: Gỗ thông Nga & gỗ thông New Zealand

Tải trọng: 1000 kgs - 2500 kgs

Kích thước: theo yêu cầu của Quý Khách hàng

Liên hệ:

Thuận (Mr): 097 370 4458 - Email: thuanlv@vree.vn

Biên (Mr): 094 552 4790 - Email: bienvh@vree.vn

Hải (Mr): 0969 780 669 - Email: haivh@vree.vn

Pallet gỗ THÔNG

Chất liệu: Gỗ thông Nga & gỗ thông New Zealand

Tải trọng: 1000 kgs - 2500 kgs

Kích thước: theo yêu cầu của Quý Khách hàng

Liên hệ:

Thuận (Mr): 097 370 4458 - Email: thuanlv@vree.vn

Biên (Mr): 094 552 4790 - Email: bienvh@vree.vn

Hải (Mr): 0969 780 669 - Email: haivh@vree.vn

Pallet kích thước: (L)1.2m x (W)0.8m x H(0.14m) - hàng mới 100%

Chất liệu: Gỗ Thông Nga

Tải trọng: 2500 kgs

Kích thước khác: theo yêu cầu của Quý Khách Hàng

Sản phẩm cùng loại