Tài liệu hướng dẫn Đầu tư Điện gió

1. Tổng quan về Quy trình Phát triển Điện Gió:

      Sơ đồ đầu tiên trình bày tổng quan quy trình phát triển một dự án điện gió ở Việt Nam, từ bước chuẩn bị đầu tiên cho đến khi kết thúc vòng đời dự án (được thể hiện bằng giai đoạn dừng khai thác sử dụng). Nhìn chung, vòng đời của một dự án điện gió là 20 năm (phù hợp với Hợp đồng Mua Bán Điện mẫu hiện hành). Giai đoạn phát triển của một dự án ở Việt Nam kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án đang vận hành và dự án đang trong giai đoạn phát triển cho thấy thời gian phát triển dự án là từ 3 đến 5 năm.

 

2Chi tiết về Quy trình Phát triển Điện Gió

Phần này cung cấp chi tiết hơn về trình tự các bước cần thiết trong những giai đoạn khác nhau  của dự án. Các bước trong quy trình được đánh dấu màu da cam, còn các loại giấy phép/giấy chứng nhận có màu xanh lá cây.

2.1. Giai đoạn A: Chuẩn bị

Vấn đề cốt lõi ở giai đoạn này là phải làm rõ liệu địa điểm dự án đã được đưa vào QHPTĐG tỉnh hay chưa. Đây là yếu tố quyết định các bước phát triển dự án tiếp theo.

Đối với những điểm đã được đưa vào QHPTĐG tỉnh, có thể đã có sẵn kết quả đo gió. Tuy nhiên, nên tiến hành đo gió tại điểm dự kiến theo tiêu chuẩn để vay được vốn. Có thể tìm/ lựa chọn một địa điểm đã có trong QHPTĐG tỉnh kể cả trong trường hợp chưa có đánh giá chất lượng gió để vay vốn. Nếu đo gió sớm, có thể rút ngắn thời gian phát triển dự án. Thời gian ước tính cho giai đoạn đầu tiên này là từ 6 tháng đến 1 năm. Đo gió từ giai đoạn này nên được tiếp tục trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu gió trong thời gian ít nhất là một năm. Trong trường hợp dự án chưa được đưa vào QHPTĐG tỉnh thì giai đoạn đầu tiên này có thể mất từ 1 đến 2  năm.

Giai đoạn A: Chuẩn bị

 

2.2. Giai đoạn B: Phát triển Dự án

Giai đoạn B: Phát triển Dự án

Giai đoạn này bao gồm quá trình phát triển dự án, bắt đầu với Quyết định Đầu tư và kết thúc bằng giai đoạn thực hiện. Trong giai đoạn này, nhà phát  triển/nhà đầu tư phải có được một số thỏa thuận và giấy phép nhất định. Để có được những thỏa thuận/giấy phép này cần tiến hành nghiên cứu khả thi đủ điều kiện được cấp vốn, trong đó sẽ bao gồm tất cả các đầu vào và thông tin cần thiết để được cấp thỏa thuận/giấy phép. Dự kiến giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong 1-2 năm, tùy thuộc vào chất lượng và kết quả của nghiên cứu khả thi (nghiên cứu khả thi có thể được yêu cầu giải trình bổ sung).

2.3. Giai đoạn C, D, E: Thực hiện, Vận hành & Bảo dưỡng, Dừng Khai thác Sử dụng

Các giai đoạn này bao gồm thực hiện, vận hành & bảo dưỡng và dừng khai thác sử dụng. Đặc thù của các giai đoạn này ở Việt Nam là Giấy phép Hoạt động Điện lực được cấp ngay sau khi dự án hoàn thành xây dựng.