Về chúng tôi

Mục tiêu

Mục tiêu của VREE là trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như: đầu tư, tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch, thi công, vận hành, bảo trì… cho các dự án năng lượng tái tạo. 
VREE phấn đấu trở thành nhà đầu tư bài bản và đồng thời là đối tác tin cậy số một của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và dịch vụ môi trường tại Việt Nam.

 Sứ mệnh

Chúng tôi hiểu rằng năng lượng chính là nguồn sống. 
Vì vậy sứ mệnh mà VREE đặt ra cho mình chính là tạo ra những nguồn năng lượng sạch, gìn giữ và xây dựng cho thế hệ mai sau một thế giới xanh.

 Tầm nhìn chiến lược

VREE lựa chọn hướng đi cho mình khi ngành năng lượng tái tạo Việt Nam đang bước những bước đầu tiên và ngày càng được quan tâm, chú trọng. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, môi trường và năng lượng đang là vấn đề  được quan tâm hàng đầu và ngày càng trở thành vấn đề bức thiết. Vậy:
Làm sao để tạo ra những nguồn năng lượng sạch?
Làm thế nào để giữ gìn cho thế hệ mai sau một trái đất xanh?
Đó là điều chúng tôi luôn trăn trở và nỗ lực hết mình để chung tay cùng Việt Nam xây lên những dự án cho tương lai, vì tương lai.

Giá trị cốt lõi

  • Xây dựng doanh nghiệp hàng đầu.
  • Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.
  • Tạo nên những cống hiến giá trị cho xã hội.

 

Khẩu hiệu của chúng tôi là:

  • Năng lượng sạch - Cuộc sống xanh !
  • Năng lượng là nguồn sống !