Tầng 4 tòa SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

TRẠM LIDAR ĐO GIÓ NGOÀI KHƠI VĨNH HẢI SÓC TRĂNG

 

TRẠM LIDAR ĐO GIÓ NGOÀI KHƠI

Vị trí: Ngoài khơi biển Vĩnh Hải, tỉnh Sóc Trăng

Sử dụng Lidar Windcube hãng Leosphere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nổi bậtLĩnh vực khác