Tuyển dụng

Tuyển nhân viên giám sát dự án

Tuyển nhân viên giám sát dự án

22/05/2017

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ nhân tài, tạo môi trường làm việc năng động, công bằng cho nhân viên công ty cũng như tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để nhân viên phát huy được năng lực, sở trường của mình. Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp luôn mở rộng tại VREE và thực sự dành cho những ai có năng lực và tinh thần cầu tiến. Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh, VREE đang tuyển dụng một số vị trí có kinh nghiệm như nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán…

Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh

22/05/2017

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ nhân tài, tạo môi trường làm việc năng động, công bằng cho nhân viên công ty cũng như tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để nhân viên phát huy được năng lực, sở trường của mình. Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp luôn mở rộng tại VREE và thực sự dành cho những ai có năng lực và tinh thần cầu tiến. Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh, VREE đang tuyển dụng một số vị trí có kinh nghiệm như nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán…

Xem thêm

Tuyển nhân viên kế toán

Tuyển nhân viên kế toán

22/05/2017

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ nhân tài, tạo môi trường làm việc năng động, công bằng cho nhân viên công ty cũng như tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để nhân viên phát huy được năng lực, sở trường của mình. Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp luôn mở rộng tại VREE và thực sự dành cho những ai có năng lực và tinh thần cầu tiến. Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh, VREE đang tuyển dụng một số vị trí có kinh nghiệm như nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán…

Xem thêm