Tầng 4 tòa SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

Cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo trong Dự thảo Quy hoạch điện VIII (sau rà soát)

11/10/2021

Thông tin từ Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết: Trong rà soát Quy hoạch điện VIII lần này, cơ cấu nguồn điện đã có một số thay đổi. Đặc biệt, nguồn năng lượng tái tạo (không tính thủy điện) sẽ tăng từ mức khoảng 17.000 MW hiện nay lên tới 31.600 MW vào năm 2030 (chiếm tỉ lệ khoảng 24,3% tổng công suất đặt toàn hệ thống).

Năng lượng tái tạo ‘phi thủy điện’ của Việt Nam sẽ tăng lên 31.600 MW vào năm 2030

Vào năm 2030, nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam chiếm tỉ lệ khoảng 24,3% tổng công suất đặt toàn hệ thống.

 

Theo nội dung Dự thảo Quy hoạch điện VIII (sau rà soát lần 2), tổng công suất đặt nguồn điện trong phương án phụ tải cơ sở đạt 130.371 MW, giảm khoảng gần 7.700 MW so với Tờ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2021 và trong phương án phụ tải cao, con số này lần lượt là 143.839 MW và 6.000 MW.

Như vậy, tổng công suất đặt các nguồn điện đáp ứng các chỉ đạo đề ra trong Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị. Cụ thể, các nguồn điện năng lượng tái tạo tiếp tục được ưu tiên phát triển với tỉ lệ hợp lý, hài hòa giữa các miền, đảm bảo các tiêu chí kinh tế - kỹ thuật và vận hành, phù hợp với chương trình phát triển hệ thống điện tổng thể giai đoạn tới năm 2030.

Theo đó, năng lượng tái tạo (không tính thủy điện) sẽ tăng từ mức khoảng 17.000 MW hiện nay lên tới 31.600 MW vào năm 2030, chiếm tỉ lệ khoảng 24,3% tổng công suất đặt toàn hệ thống.

Còn về phụ tải điện (sau rà soát), Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cho biết: Vẫn được giữ nguyên các kết quả dự báo như trong Tờ trình vào tháng 3/2021. Cụ thể, tăng trưởng điện thương phẩm kịch bản phụ tải cơ sở giai đoạn 2021 - 2030 đạt bình quân 8,52%/năm và 9,36%/năm trong kịch bản phụ tải cao là đảm bảo có độ dự phòng cần thiết trong quá trình phát triển điện lực giai đoạn tới./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

Tin tức cập nhậtTin tức liên quan