Căn H01-L27 Khu A, Khu Đô Thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

Hiểu Biết Về Năng Lượng và Tại Sao Nó Quan Trọng?

24/06/2024

Giới Thiệu

Sự hiểu biết về năng lượng rất quan trọng cho một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và toàn diện, vì các cá nhân bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi năng lượng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có nghĩa là đảm bảo mọi người hiểu được sự phức tạp đằng sau những biến đổi này, bao gồm cả phạm vi và quy mô của chúng, cũng như tác động ở các khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển đổi năng lượng.

Thế giới đang nằm trên một quỹ đạo quan trọng, nơi xã hội và các ngành công nghiệp đang chuyển đổi nhanh chóng. Thay đổi hệ thống năng lượng của chúng ta để trở nên sạch hơn trong khi đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu cùng đảm bảo tương lai ổn định và an toàn đòi hỏi những biến đổi quy mô lớn trong ngành công nghiệp và xã hội. Chính phủ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự đều đang đấu tranh để tìm cách chuyển đổi hệ thống. Tuy nhiên, những người vừa là nhân tố quan trọng vừa bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này phải hiểu được sự chuyển đổi và cách nó ảnh hưởng đến họ. Không ai nên bị bỏ lại phía sau.

Tại Sao Hiểu Biết Về Năng Lượng Lại Quan Trọng

Hiểu biết về năng lượng là chìa khóa để mở rộng nhận thức về sự phức tạp đằng sau các hệ thống năng lượng. Từ thói quen tiêu thụ cá nhân, sự chấp nhận cơ sở hạ tầng năng lượng mới đến việc tạo ra việc làm, các hệ thống năng lượng ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của mọi người. Điều quan trọng là tăng cường nhận thức của công chúng về bản chất đa chiều của hệ thống năng lượng để xây dựng một hệ thống năng lượng tương lai cho tất cả mọi người.

Sự đầu tư vào chuyển đổi năng lượng hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài. Các cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, công bằng và toàn diện. Tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và chuẩn bị cho các cá nhân về tác động của nó đối với xã hội, kinh tế và văn hóa. Điều này có nghĩa là đảm bảo mọi người hiểu được sự phức tạp đằng sau những biến đổi này, bao gồm phạm vi và quy mô của chúng, cũng như tác động ở các khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều đó sẽ giúp đảm bảo tính bao trùm và sự sẵn sàng của xã hội đối với nó.

Trong khi tính công bằng và toàn diện về năng lượng là điều cần thiết để xây dựng một hệ thống năng lượng mạnh mẽ, kiên cường và phù hợp kịp thời với các mục tiêu năm 2030, quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ diễn ra ở các cấp độ khác nhau – cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, chính phủ - tất cả các bên liên quan đều phải tham gia vào quá trình.

Làm Thế Nào Để Mở Rộng Hiểu Biết Về Năng Lượng?

Rõ ràng rằng điều cần thiết để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh là tích hợp một cách vững chắc tính công bằng và toàn diện vào các luận điểm về kinh doanh và kinh tế. Tuy nhiên, để tiến độ chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh chóng, nhằm đạt được các cột mốc quan trọng vào năm 2030 và 2050, cần thúc đẩy sự ủng hộ rộng rãi của công chúng song song với việc phát triển kinh tế, điều đó đòi hỏi phải cùng hành động trên nhiều lĩnh vực của hệ thống năng lượng.

Sự chuyển đổi hướng tới một hệ thống năng lượng tương lai sẽ là một quá trình đa chiều, diễn biến khác nhau tuỳ theo thị trường và quốc gia. Người tiêu dùng, nhà tài chính, nhà cải cách, nhà sản xuất và nhà hoạch định chính sách, mọi người với vai trò của mình sẽ góp phần thúc đẩy nó.

Một số phương pháp cần thiết để đạt được hệ thống năng lượng an toàn, công bằng và bền vững vào năm 2050 bao gồm:

  • Chuyển đổi nhu cầu năng lượng và tăng gấp đôi hiệu quả năng lượng.
  • Tạo điều kiện triển khai nhanh chóng và có trách nhiệm cơ sở hạ tầng cung cấp và phân phối năng lượng sạch.
  • Củng cố luận điểm kinh tế và kinh doanh cho quá trình chuyển đổi.
  • Thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp để mở khóa các giá trị mang tính hệ thống.
  • Mở rộng và triển khai công nghệ và đổi mới.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng là chìa khóa để mở rộng quy mô, và tăng cường sự hiểu biết về năng lượng là phần cốt lõi.

Ai Đang Thúc Đẩy Sự Hiểu Biết Về Năng Lượng?

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp Lần thứ Tư (C4IR) tại Malaysia đang đối mặt với thách thức nâng cao hiểu biết về năng lượng bằng cách hỗ trợ giới trẻ và cộng đồng nghiên cứu của nước này trong việc tìm hiểu sự phức tạp của tam giác năng lượng. C4IR Malaysia cùng Trung tâm Năng lượng và Vật liệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang thử nghiệm một chương trình giảng dạy nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết của công chúng về quá trình chuyển đổi năng lượng.

Malaysia xếp thứ 35 trong số 120 quốc gia về hiệu suất hệ thống năng lượng theo Chỉ số Chuyển đổi Năng lượng 2023. Chỉ số Chuyển đổi Năng lượng cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về quá trình chuyển đổi năng lượng và công nghiệp để hướng dẫn các nỗ lực chuyển đổi. Nó nhằm nâng cao nhận thức về những khoảng trống và cơ hội cho việc chuyển đổi các hệ thống năng lượng và công nghiệp. Đồng thời, Malaysia đã cam kết đạt được 70% năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2050 với các chiến lược và kế hoạch được nêu trong Lộ trình Chuyển đổi Năng lượng Quốc gia (NETR). Là một quốc gia có truyền thống buôn bán lượng lớn nhiên liệu hóa thạch trong khu vực, đây là một cam kết quan trọng cần sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội. Vì lý do này, hiểu biết về sự chuyển đổi năng lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chương trình tìm hiểu về năng lượng sẽ nghiên cứu các bài phân tích khác nhau đã được xếp hạng và thu hút công chúng đến với những gì cần thiết để thúc đẩy sự công bằng năng lượng, tính bền vững và an ninh trong quá trình chuyển đổi năng lượng, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế và xã hội tích cực.

Chương trình thử nghiệm sẽ được mở rộng toàn cầu thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Năng lượng và Vật liệu nhằm mang cách tiếp cận và chương trình giảng dạy này đến các đối tượng khác nhau trên toàn thế giới.

Bài viết này được biên tập lại từ bài báo đăng trên weforum.org của tác giả Olivia Zeydler và Fabian Bigar.

Tin tức cập nhậtTin tức liên quan