Tầng 4 tòa SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

info@vree.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh

Thừa Thiên Huế đón nhà đầu tư điện mặt trời Singapore

14/07/2017

Theo nội dung kết luận, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh và đánh giá cao việc Công ty Năng lượng Tái tạo Orange đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư. UBND tỉnh sẽ áp dụng các chính sách, ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Chính phủ và của tỉnh đối với dự án sản xuất năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin đầu tư dự án nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện một số công việc sau.

Thứ nhất: giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phong Điền và các đơn vị liên quan giới thiệu, hỗ trợ Công ty Năng lượng tái tạo Orange khảo sát các quỹ đất có khả năng phát triển điện năng lượng mặt trời (kể các các quỹ đất đã được cho phép nghiên cứu).

Thứ hai: UBND huyện Phong Điền cung cấp các thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ nhà đầu tư xác định ranh giới, vị trí nghiên cứu dự án.

Thứ ba: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trước đó, vào ngày 28/6/2017, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Năng lượng tái tạo Orange (thuộc Tập đoàn AT Capital - Singapore) về dự án điện mặt trời tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cao chủ trì và đã có Thông báo số 184/TB-UBND ngày 03/7/2017 về nội dung hợp tác nêu trên.

nguồn: http://nangluongvietnam.vn

Tin tức cập nhậtTin tức liên quan