Nhơn Hội đón nhà đầu tư năng lượng tái tạo Hàn Quốc

Nhơn Hội đón nhà đầu tư năng lượng tái tạo Hàn Quốc

16/03/2017
Xem thêm
Đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Tây Nguyên

Đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Tây Nguyên

16/03/2017
Xem thêm
KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC GIAI ĐOẠN 1

KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC GIAI ĐOẠN 1

16/03/2017
Xem thêm
Năng lượng mặt trời – Hướng phát triển mới tại Việt Nam

Năng lượng mặt trời – Hướng phát triển mới tại Việt Nam

16/03/2017
Xem thêm
Khởi công dự án điện gió với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng

Khởi công dự án điện gió với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng

16/03/2017
Xem thêm