Phát triển điện gió: Biến tiềm năng thành hiện thực

Phát triển điện gió: Biến tiềm năng thành hiện thực

16/04/2017
Xem thêm
Cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời

Cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời

14/04/2017
Xem thêm
Hội Thảo họp bàn về kế hoạch hợp tác và phát triển của VREE với tập đoàn POWERCHINA HUADONG, Trung Quốc

Hội Thảo họp bàn về kế hoạch hợp tác và phát triển của VREE với tập đoàn POWERCHINA HUADONG, Trung Quốc

07/04/2017
Xem thêm
Bạc Liêu khánh thành nhà máy điện gió có tổng vốn đầu tư 5.600 tỉ đồng

Bạc Liêu khánh thành nhà máy điện gió có tổng vốn đầu tư 5.600 tỉ đồng

21/03/2017
Xem thêm
Việt Nam sẽ có điện gió kết hợp du lịch sinh thái

Việt Nam sẽ có điện gió kết hợp du lịch sinh thái

20/03/2017
Xem thêm
Khởi động Dự án điện mặt trời 2 tỷ USD tại Ninh Thuận

Khởi động Dự án điện mặt trời 2 tỷ USD tại Ninh Thuận

16/03/2017
Xem thêm
Nhơn Hội đón nhà đầu tư năng lượng tái tạo Hàn Quốc

Nhơn Hội đón nhà đầu tư năng lượng tái tạo Hàn Quốc

16/03/2017
Xem thêm
Đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Tây Nguyên

Đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Tây Nguyên

16/03/2017
Xem thêm
KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC GIAI ĐOẠN 1

KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC GIAI ĐOẠN 1

16/03/2017
Xem thêm